Bescherming persoonsgegevens | Astratex.nl
Ruilen en retourneren

Uw winkelwagen is leeg

Und das ist sehr schade. Fügen Sie etwas hinzu aus Favoriten oder sehen Sie sich unsere Neuheiten.

Bescherming persoonsgegevens


Datum: 16.8.2022

De onderneming Astratex, a.s., met ondernemingsnummer 259.44.355, met statutaire zetel te Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praag 7 en ingeschreven in het handelsregister van de gemeentelijke rechtbank in Praag, afdeling B, referentienr. 27623 (hierna "Astratex, a.s."), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de hand van huidige privacyverklaring wenst zij u, als de zogenaamde ‘betrokkene’, te informeren over de wijze en omvang van de verwerking van persoonsgegevens door Astratex, inclusief de reikwijdte van uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Astratex van u?

Astratex verwerkt persoonsgegevens die u aan haar verstrekt in het kader van de aankoop van goederen of het gebruik van diensten. Astratex verwerkt uw persoonsgegevens ook wanneer u zich registreert op nieuwsbrieven op de website van Astratex of bij het indienen van een klacht via het callcenter. Deze persoonsgegevens omvatten:

 • Identificatiegegevens
  • uw volledige naam, gebruikersnaam en wachtwoord en, in het geval van aankopen als ondernemer, uw ondernemingsnummer en BTW-nummer
 • Contactgegevens
  • telefoon, e-mail en leverings-, facturerings- of ander contactadres
 • Bestelgegevens
  • gegevens over bestelde goederen en diensten, betalings- en leveringsgegevens, informatie over klachten
 • Informatie over uw instellingen
  • gegevens over uw gebruikersaccount en aanvullende informatie die via dit account wordt verstrekt (leeftijd, geslacht), gegevens over deelname aan het loyaliteitsprogramma, nieuwsbriefinstellingen
 • Gegevens over uw surfgedrag (op de website)
  • in het bijzonder, informatie over de goederen en diensten die u bekijkt, informatie over het apparaat waarmee u surft, zoals het IP-adres en de afgeleide locatie, de identificatie van het apparaat, de technische kenmerken ervan, zoals het besturingssysteem en de versie ervan, de gebruikte browser (en de versie ervan), alsmede gegevens die zijn verkregen uit cookies en soortgelijke technologieën om het apparaat te identificeren
 • Afgeleide gegevens
  • het gaat om persoonsgegevens die zijn verkregen via de analyse en verwerking van andere persoonsgegevens (bv. winkelvoorkeuren)
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van het callcenter
  • verslagen van verzonden berichten en van telefoongesprekken met het callcenter, en andere informatie in die gesprekken en berichten

Astratex verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de hieronder uiteengezette doeleinden en voor zover en zolang dit noodzakelijk is om deze genoemde doeleinden te verwezenlijken.

2. Voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke titels verwerkt Astratex uw persoonsgegevens?

 • Verwerking van persoonsgegevens in verband met de aankoop van goederen in de e-shop
  • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op het sluiten van de koopovereenkomst en de daaropvolgende uitvoering en de levering van de bestelde goederen, alsook met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen. In verband met de aankoop van goederen op de website van Astratex kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt met het oog op de gerechtvaardigde belangen van Astratex zoals hieronder uiteengezet.
  • In het geval van het aanmaken van een bestelling en de daaropvolgende uitvoering van de contractuele relatie verzamelt en verwerkt Astratex uw persoonsgegevens in de volgende omvang: naam, achternaam, woonadres of afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelgegevens en, in het geval van aankoop als bedrijfspersoon, ondernemingsnummer en BTW-nummer.
  • Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een voorwaarde voor het afsluiten of wijzigen van een koopovereenkomst, de communicatie in het kader van een bestelling, de levering ervan en de afhandeling van een eventuele klacht, waarbij het verstrekken van persoonsgegevens hoofdzakelijk dient om u eenduidig en onmiskenbaar te identificeren en om contact met u op te nemen voor bovengenoemde doeleinden.
  • In geval van aankoop van goederen op de Astratex website, is Astratex verplicht uw identificatie-, contact- en bestelgegevens te verwerken, ook om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze wettelijke verplichtingen vloeien onder meer voort uit:
   • Burgerlijk wetboek,
   • Wet op de omzetbelasting van 1968
  • of andere wetten, en in verband met controles door een overheidsinstantie op basis van deze wetten.
  • Daarnaast verwerkt Astratex uw identificatie-, contact- en bestelgegevens in verband met de aankopen in de e-shop op grond van haar gerechtvaardigde belangen, met name ter bescherming van de wettelijke aanspraken van Astratex en ter controle van de correcte uitvoering van het contract en de correcte levering van de diensten.
  • Bovendien verwerkt Astratex uw gegevens ook met het oog op het verbeteren en aanpassen van haar dienstverlening, het aanpassen van de e-shop en haar aanbod, het testen van nieuwe functies en het bepalen van uw tevredenheid over uw aankoop. Deze verwerking gebeurt echter alleen op basis van uw voorafgaande toestemming.
  • Astratex kan u op basis van haar gerechtvaardigd belang (zonder uw voorafgaande toestemming) benaderen met verdere aanbiedingen van goederen en diensten, met inbegrip van gepersonaliseerde aanbiedingen als deze aanbiedingen verband houden met aankopen die u reeds op de e-shop hebt gedaan. Deze aanbiedingen kunnen worden gedaan via e-mail, telefoon of andere passende middelen.
  • U hebt het recht bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Verwerking van persoonsgegevens in verband met klantenservice
  • Deze verwerking van persoonsgegevens is vaak gekoppeld aan de verwerking in verband met de aankoop van goederen in de e-shop. Indien u contact met ons opneemt voor een probleem, klacht of claim, verwerken wij uw persoonsgegevens (identificatie- en contactgegevens, ordergegevens, gegevens met betrekking tot het gebruik van het callcenter). De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van door u verzochte diensten en met het oog op de afhandeling en beantwoording van deze problemen, klachten of claims, de aanpassing van onze processen, de e-shop en de aangeboden producten en de verbetering van onze diensten.
  • Met als rechtsgrond haar gerechtvaardigd belang, bepaalt Astratex zelf ook uw tevredenheid over de geleverde diensten aan de hand van e-mailenquêtes in het kader van het programma ‘Verified by customers’ van het portaal Heureka.cz, waarbij Astratex betrokken is. Deze worden u toegestuurd telkens wanneer u een aankoop bij ons doet, tenzij u ervoor kiest geen aanbiedingen van ons te ontvangen. Voor deze doeleinden kunnen wij informatie over de goederen die u hebt gekocht en uw e-mailadres doorgeven aan de exploitant van Heureka.cz.
 • Verwerking van persoonsgegevens in verband met de gebruikersaccount en het loyalty programma
  • Als u een account aanmaakt op de Astratex website, verwerken wij uw identificatie- en contactgegevens, uw voorkeuren en uw bestelgegevens (als u later een aankoop bij ons doet). Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract, voor het beheer van uw gebruikersaccount en getrouwheidsprogramma's. Het contract waarop onze verwerking is gebaseerd, komt tot stand door het aanmaken van uw account. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor dit doel zolang uw account bestaat, dat u op elk moment kunt verwijderen.
  • Als u een gebruikersaccount heeft op de Astratex website, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van uw toestemming. Op basis hiervan kunnen wij uw identificatie- en contactgegevens, instellingsgegevens, bestelgegevens, afgeleide gegevens of gegevens over uw surfgedrag verwerken om onze diensten te verbeteren. U kan ook doelgerichte aanbiedingen en reclame ontvangen op onze website of op andere gepaste en proportionele manieren.
 • Verwerking van persoonsgegevens in verband met het verzenden van nieuwsbrieven
  • Wanneer u uw e-mailadres registreert om nieuwsbrieven te ontvangen, zal Astratex in dit kader uw persoonsgegevens (e-mailadres) verwerken. Ze doet dit op basis van uw toestemming met het oog op het verzenden van aanbiedingen per e-mail en andere commerciële communicatie via elektronische middelen, overeenkomstig de Wet van 19 oktober 1998, houdende regels inzake de telecommunicatie. Astratex begint pas met de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u uw e-mailadres hebt geregistreerd voor het ontvangen van nieuwsbrieven op haar website. Indien u een bestaande klant bent, kan Astratex u ook haar nieuwsbrieven voor gelijkaardige goederen en diensten toesturen op basis van haar gerechtvaardigd belang.
 • Verwerking van persoonsgegevens in verband met een bezoek aan de Astratex-website
  • Op basis van uw bezoek aan de Astratex website kunnen wij ook andere gegevens over surfgedrag op de website verwerken.
  • Dit doen we op basis van uw toestemming. De gegevens over het surfgedrag kunnen ook worden gebruikt om gepersonaliseerde aanbiedingen en reclame te creëren.
 • Verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming
  • Indien u Astratex toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, zal zij uw persoonsgegevens ook verwerken voor de in deze toestemming genoemde doeleinden.
 • Verwerking van persoonsgegevens door telefoongesprekken met ons callcenter
  • Astratex verwerkt stemopnames van telefoongesprekken (via de hulplijn) zodat zij haar klanten de hoogste standaard van klantenservice kan bieden en de klantervaring voortdurend kan optimaliseren. Astratex gebruikt deze opnames om de aan haar klanten verleende klantenservice te evalueren teneinde deze beter en efficiënter te maken. Astratex kan deze opnamen ook analyseren en gebruiken om een database aan te leggen van vragen waarop zij op de website antwoorden geeft. Astratex verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. De persoon die belt wordt altijd door Astratex op de hoogte gebracht voordat er een opname wordt gemaakt en als u geen toestemming geeft, wordt het gesprek niet opgenomen.

3. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor de duur van de contractuele relatie tussen u en Astratex. Dit wilt zeggen zolang er een mogelijkheid is om rechten en verplichtingen op grond van deze contractuele relatie uit te oefenen, in het bijzonder voor de duur van de verjaringstermijn en een redelijke termijn daarna in het geval er na afloop van de verjaringstermijn een vordering wordt ingesteld.
 • Wij wijzen u er tevens op dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening of voor de vervulling van alle verplichtingen van Astratex, ongeacht of deze verplichtingen voortvloeien uit het contract tussen ons of uit algemeen bindende wettelijke voorschriften. Dit ongeacht of u toestemming heeft gegeven. We verwerken uw gegevens voor een periode die wordt bepaald door de relevante wetgeving of in overeenstemming daarmee (bijvoorbeeld voor belastingdocumenten is deze periode volgens art. 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) ten minste 7 jaar).
 • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven op basis van uw inschrijving hiervoor, worden deze persoonsgegevens verwerkt totdat u zich afmeldt voor het ontvangen van deze nieuwsbrieven via de link die in de verzonden e-mails wordt vermeld.
 • De gegevens die via een gebruikersaccount of op een andere vergelijkbare manier zijn verzameld, worden door ons verwerkt voor de duur van het gebruik van onze diensten en in de regel gedurende 5 jaar na opzegging van het gebruikersaccount. Daarna worden gewoonlijk alleen basisidentificatiegegevens, opzegredenen of gegevens die deel uitmaken van operationele back-ups gedurende een redelijke periode bewaard.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Astratex worden verwerkt gedurende een redelijke termijn waarbinnen ons hierboven gespecificeerd gerechtvaardigd belang bestaat.
 • Gespreksopnamen van callcenters en andere verslagen van communicatie worden voor een korte periode bewaard, en zeker niet langer dan 1 jaar, tenzij het voor ons noodzakelijk is om de opnamen langer te bewaren op grond van een gerechtvaardigd belang (bv. vermoeden van misbruik van gegevens, fraude, enz.).
 • Wij verwerken cookies op de website gedurende de periode die staat vermeld in ons Cookiebeleid.
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, worden deze verwerkt gedurende de periode die door ons werd aangegeven bij het geven van uw toestemming.

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

 • Overdracht van persoonsgegevens in verband met de levering van goederen
  • Astratex maakt gebruik van de diensten van transportbedrijven om de goederen bij u te bezorgen. Uw identificatie- en contactgegevens worden aan deze transportbedrijven doorgegeven.
  • Astratex doet beroep de volgende transportbedrijven:
   • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, ID-Nr.: 26087961, MwSt.-Nr.: CZ26087961, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Brünn, Akte C 66184.
   • General Logistics Systems, Austria GmbH. Traunuferstraße 105a, AT-4052 Ansfelden Landesgericht Linz, FN 75418 i, ATU 27200409.
   • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Address - Modletice 135, 25101, Říčany u Prahy IČ: 61329266, Městský soud Prague, Akte C52346 ID-Nr 61329266, DIČ CZ61329266.
 • Astratex maakt ook gebruik van de diensten van derden, namelijk exploitanten van betalingssystemen en betalingsgateways, voor de betaling van goederen in de e-shop. De bestelgegevens worden doorgegeven aan deze exploitanten.
  • Astratex doet beroep de volgende exploitanten:
   • Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, die Niederlande, VAT NL817154243B01. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Adyen.
   • PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, Handelsregisternummer: R.C.S. Luxemburg B 118 349. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von PayPal.
 • Astratex werkt ook samen met derden in verband met haar marketingactiviteiten. Uw identificatie-, contact-, bestel- en websitegedragsgegevens kunnen aan deze partijen worden doorgegeven.
  • Astratex maakt gebruik van de diensten van de volgende ondernemingen voor marketingdoeleinden:
   • Bloomreach CZ s.r.o., mit Sitz in Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Prag 1, ID-Nr.: 05927927, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Prag. Sp. C 273168.
   • Mailkit s.r.o., mit Sitz in Prag 8 - Libeň, Novákových 970/41, Postleitzahl 18000, ID-Nr.: 26449901, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag, Aktenzeichen: C 83047.
   • ACOMWARE s.r.o., Budějovická 778/3140 00 Prag 4, ID-Nr.: 25047965, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Abteilung C., Einlage 92586.
   • AXIMA SMS SERVICES s.r.o., Sitz der Gesellschaft: Nové sady 25, 602 00 Brünn, ID-Nr.: 06563465, eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in Brünn, Akte C102829.
 • Bij de verwerking van cookies zijn ook derde partijen betrokken. Meer informatie over deze verwerking is te vinden in het Cookiebeleid.
 • In het kader van haar activiteiten werkt Astratex samen met en geeft zij persoonsgegevens door aan de volgende entiteiten voor de volgende doeleinden:
  • Pricewise, s.r.o., mit Sitz in Grösslingova 52, 811 09 Bratislava ID-Nr.: 45 403 333, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Sektion Sro, Einlage Nr. 63155/B., deren Zweck die Verarbeitung und Segmentierung von Marketingdaten ist.
  • Programia s.r.o., mit Sitz in Nivnická 312/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ID-Nr.: 02012995, eingereicht beim Bezirksgericht in Ostrava, Abteilung C, Einlage 57108, zum Zweck des Betriebs und der Entwicklung eines Online-Shops.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

In sommige gevallen kan Astratex uw persoonsgegevens ook doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte in verband met het gebruik van de diensten van bepaalde buitenlandse bedrijven (zoals Google en Facebook). Astratex draagt persoonsgegevens alleen over aan bedrijven die zich ertoe verbinden uw persoonsgegevens strikt te beschermen, en alleen vanuit de Verenigde Staten. Desondanks moeten wij u waarschuwen dat de Verenigde Staten een land is dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt; dit houdt onder meer in dat overheidsinstanties in de Verenigde Staten het recht kunnen hebben om zonder effectieve rechtsmiddelen toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als wij een beroep moeten doen op niet-Europese leveranciers, zorgen wij ervoor dat uw gegevens buiten Europa net zo veilig zijn als hier in Europa. Daarom sluiten wij waar nodig met deze partners standaardcontractbepalingen af en zorgen wij voor extra waarborgen.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Astratex?

In verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft de klant bepaalde rechten ten opzichte van Astratex. Deze rechten omvatten:

 • Recht op toegang - op basis van dit recht heeft u het recht te weten welke gegevens van u worden verwerkt, voor welk doel, hoe lang, waar uw persoonsgegevens worden verzameld, aan wie deze worden doorgegeven, wie deze buiten Astratex verwerkt en welke andere rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoewel alle informatie hier zou moeten zijn opgenomen, kunt u bij onduidelijkheden contact opnemen met Astratex voor extra informatie.
 • Recht op rectificatie - als u vaststelt dat de persoonsgegevens die Astratex over u verwerkt onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze zonder onnodige vertraging te laten corrigeren of aanvullen.
 • Recht op wissing - in sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Uw persoonsgegevens zullen zonder onnodige vertraging worden gewist indien aan een van de volgende redenen is voldaan:
  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in, waarbij het gaat om gegevens waarvoor uw toestemming noodzakelijk is en er geen andere reden is om de gegevens verder te verwerken;
  • u maakt gebruik van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie Recht om bezwaar te maken tegen verwerking hieronder) voor persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Astratex en er is vastgesteld dat er niet langer sprake is van dergelijke gerechtvaardigde belangen die een dergelijke verwerking zouden rechtvaardigen; of
  • u bent van mening dat de door Astratex uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens niet langer in overeenstemming is met algemeen bindende regelgeving. Dit recht is niet van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Astratex of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking - in sommige gevallen kunt u, naast het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen. Dit recht biedt u in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gemarkeerd en niet verder worden verwerkt - maar in dit geval niet voor altijd (zoals in het geval van het recht op wissen), maar voor een beperkte periode. Astratex zal de verwerking van persoonsgegevens beperken indien:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist voordat is vastgesteld welke gegevens juist zijn;
  • uw persoonsgegevens zonder toereikende rechtsgrondslag worden verwerkt (bv. voorbij de grenzen van wat mag worden verwerkt), maar u er de voorkeur aan geeft deze gegevens alleen te beperken alvorens ze te wissen (bv. indien u verwacht dergelijke gegevens in de toekomst toch aan Astratex te zullen verstrekken);
  • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, maar wel vereist zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking. Het recht om bezwaar te maken wordt hieronder nader beschreven onder Recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Astratex is verplicht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken gedurende de periode waarin wordt onderzocht of het bezwaar van de klant gerechtvaardigd is.
 • Het recht op overdraagbaarheid - u hebt het recht om van Astratex alle persoonsgegevens te verkrijgen die u aan Astratex hebt verstrekt en die op basis van uw toestemming worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen u worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Teneinde de gegevens op uw verzoek gemakkelijk overdraagbaar te maken, mogen het uitsluitend gegevens zijn die automatisch in elektronische databanken worden verwerkt.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking - u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Astratex. Astratex zal de verwerking van de persoonsgegevens dan staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om deze verwerking voort te zetten. Astratex zal bij bezwaar altijd stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het recht om een klacht in te dienen - u kunt te allen tijde een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit:
 • Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

  Tel: 070-8888 500*
  Fax: 070-8888 501
  privacy@autoriteitpersoonsgegevens.nl

7. Hoe kunt u contact opnemen met Astratex?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u bovengenoemde rechten uitoefent, kunt u schriftelijk contact opnemen met Astratex op het adres [address] of per telefoon op het nummer [telephone number] of per e-mail op [mail].